Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2018 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2018

Convocator nr. 54405/22.11.2018

Proiect de hotărâre nr. 261/28.11.2018 referitor la aprobarea  taxei speciale  de salubrizare pentru  municipiul  Caracal, judetul  Olt pentru  anul  2019  si  acordarea  mandatului  special  domnului  RADU  DUMITRU  LIVIU  - primar  al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 257/26.11.2018 referitor la aprobarea contului  de executie  bugetara  al  U.A.T. Municipiul  Caracal  la data de 30.09.2018.

Proiect de hotărâre nr. 256/22.11.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cărigoiu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Filip Nicolae Victor în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 253/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci doamnei Burcea Copilescu Dumitra în calitate de urmaș a lui Burcea Andrei – erou martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 252/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Davițoiu Ion în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 251/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Țene Adrian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 250/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cîmpeanu Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 249/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Enache Constantin în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 248/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Dinu Marinel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 247/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Șimon Florian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 246/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ilin Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 245/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Badea Gigi în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 244/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Turcu Dorel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 243/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Vișan Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 242/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Negoiță George Filon în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 241/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Tudosă Gicu în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 240/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Văduva Marian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 239/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ștefănescu Smarandache Niculae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 238/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ciocârlie Stelian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 237/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Rotaru Ioan în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 236/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Savu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 235/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cornea Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 234/22.11.2018 referitor la atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Pandelea Vasile în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre nr. 233/22.11.2018 referitor la modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 232/22.11.2018 referitor la stabilirea orelor de aprovizionare cu marfă a comercianților care își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 231/22.11.2018 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae Ghiocel.

Proiect de hotărâre nr. 230/22.11.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 229/22.11.2018 referitor la stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme și consumul de carburant pentru parcul auto al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 198/22.10.2018 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2019.

Convocator nr. 50971/02.11.2018

Proiect de hotărâre nr. 223/02.11.2018 referitor la punerea la dispoziția proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL OLT ÎN PERIOADA 2014 -2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivului de investiții aferente acestuia.

Proiect de hotărâre nr. 222/02.11.2018 referitor la modificarea poziţiilor nr. 378, 387, 395 şi nr. 918 din Anexa la HCL nr. 107/ 28.07.2014, privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 221/02.11.2018 referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Proiect de hotărâre nr. 220/02.11.2018 referitor la aprobarea cotei de cofinanţare reprezentand 2% din total investiții, în sumă de 856.820,58 euro (echivalent 3.981.302,51 lei la cursul mediu din luna septembrie 2018: 1 euro=4,6466 lei), din bugetul local, reprezentând cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apa uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National