Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre nr. 26/30.01.2019 referitor la repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și funcționare la nivelul U.A.T. municipiul Caracal.

Convocator nr.4559/25.01.2019

Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2019 referitor la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Proiect de hotărâre nr. 22/23.01.2019 referitor la desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Proiect de hotărâre nr. 21/23.01.2019 referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 250.00 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Intrarea Vornicul Ureche nr. 6, Județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 18/21.01.2019 referitor la aprobarea bugetului și a calendarului principalelor acţiuni de promovare aferente Planului de marketing al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Caracal în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 17/21.01.2019 referitor la calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 16/21.01.2019 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2019-2020.

Proiect de hotărâre nr. 15/21.01.2019 referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „ROMANAŢI SERV” pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 14/21.01.2019 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 13/21.01.2019 referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 12/21.01.2019 referitor la înlocuirea Anexei la H.C.L. nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 11/21.01.2019 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea unor repartiţii la solicitarea beneficiarilor.

Proiect de hotărâre nr. 10/21.01.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 09/21.01.2019 referitor la aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Caracal.  

Convocator nr. 05/11.01.2019

Proiect de hotărâre nr. 04/11.01.2019 referitor la acoperirea temporară a golurilor de casă din secțiunea de funcționare ca sursă de finanțare din bugetul local în sumă de 200.000 lei, din excedentul bugetului local al Municipiului Caracal pe anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 03/11.01.2019 referitor la aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.