Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2019

Convocator nr.9984/22.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 39/21.02.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2018.

Proiect de hotărâre nr. 38/21.02.2019 referitor la înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

Proiect de hotărâre nr. 37/21.02.2019 referitor la înlocuirea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 36/21.02.2019 referitor la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică.

Proiect de hotărâre nr. 35/21.02.2019 referitor la modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 120/27.11.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 2 spații din locuința aparținând fondului locativ situată în Caracal, str. Traian nr. 2A, domeniul privat al municipiului Caracal, domnului Avram Alexandru.

Proiect de hotărâre nr. 34/21.02.2019 referitor la aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din Romania.

Proiect de hotărâre nr. 33/21.02.2019 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează, pe perioada anului școlar 2018-2019, serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2019 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, ce se vor actualiza anual cu rata inflației.

Proiect de hotărâre nr. 25/25.01.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Locuințe colective în regim de înălțime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, județul Olt”, ințiatori Luca Remus Dacian, Luca Roxana, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina.

Proiect de hotărâre nr. 07/15.01.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Sală pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale - C.F. Nr. 55298", "Amenajare Parcare - C.F. Nr. 55250" și "Amenajare terasă acoperită - C.F. Nr. 55300" pe str. Piața Victoriei Nr. 14 Municipiul Caracal, Județul Olt“, investitori S.C. COBRALI 2000 S.R.L. si S.C. PARC S.A..

Convocator nr.6988/06.02.2019

Proiect de hotărâre nr. 28/06.02.2019 referitor la îndreptarea unor erori materiale survenite în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 15/31.01.2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.