Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2019

Convocator nr. 16305/25.03.2019

Proiect de hotărâre nr. 60/25.03.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție vacantă din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal și modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Caracal nr. 102/2017 - Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 58/25.03.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 57/25.03.2019 referitor la instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 56/25.03.2019 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 55/25.03.2019 referitor la completarea cu un reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, din municipiul Caracal, care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, inclusiv în învățământul postliceal, pentru anul școlar 2018 – 2019.

Proiect de hotărâre nr. 54/25.03.2019 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2019 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2019 referitor la acceptarea ofertei Direcției Silvice Olt - Ocolul Silvic Caracal constând în material lemnos în cantitate de 4m3, specia fag, sortiment lemn de foc.

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2019 referitor la aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse în valoare totală de 12.078,5 lei propus de S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2019 referitor la contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2019 referitor la transformarea unor posturi contractuale și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 49/25.03.2019 referitor la modificarea calității postului de la poziția 28 din statul de funcții al Primăriei municipiului Caracal, în sensul transformării din funcție contractuală de execuție în funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Statului de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 40/22.02.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălilor de sport din municipiul Caracal.

Convocator nr. 12476/06.03.2019

Proiect de hotărâre nr. 44/06.03.2019 referitor la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National