Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2019

Proiect de hotărâre nr. 135/31.07.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal

Convocator nr. 36424/19.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 134/19.07.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 36398/19.07.2019 formulată de domnul Fieraru Sorinel Gigi. 

Proiect de hotărâre nr. 133/19.07.2019 referitor la acordul de principiul privind demararea procedurilor necesare cumpărării terenului în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 132/19.07.2019 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul prevederilor H.C.L. Caracal nr. 81/28.06.2019. 

Proiect de hotărâre nr. 131/19.07.2019 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 130/19.07.2019 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea poziţiei nr. 5 din Anexa la H.C.L. nr. 150/29.11.2018.

Proiect de hotărâre nr. 129/19.07.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor imobile - terenuri cu destinația garaj auto.

Proiect de hotărâre nr. 128/19.07.2019 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.595 lei pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 127/19.07.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul privat al UAT Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 126/19.07.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil teren intravilan ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal având nr. cadastral 55662, în suprafață de 46 mp, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă (nr. 9A), la Nord de bl. G4, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 125/19.07.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2019.

Proiect de hotărâre nr. 106/13.06.2019 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere locuința parter pe Intrarea Noua nr.12, municipiul Caracal, județul Olt”, investitor Stan Noni.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National