Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2019

Proiect de hotărâre nr. 181/29.08.2019 referitor la completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 180/28.08.2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918».

Proiect de hotărâre nr. 179/28.08.2019 referitor la însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 177/28.08.2019 referitor la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la iniţierea procedurii de concesionare a terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, în suprafaţă de 58.00 mp, situat în Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt.

Convocator nr. 41553/26.08.2019

Proiect de hotărâre nr. 175/26.08.2019 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren și construcții, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Anton Pann nr. 7 și identificat prin număr cadastral 55749. 

Proiect de hotărâre nr. 174/26.08.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.   

Proiect de hotărâre nr. 173/26.08.2019 referitor la însușirea raportului de evaluare nr.41374/26.08.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 172/26.08.2019 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2019.

Proiect de hotărâre nr. 171/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020. 

Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2019 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 - 2020.

Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2019 referitor la premierea elevilor care au obținut nota 10 în urma susținerii examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2019 și care au fost școlarizați în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 61/24.07.2015 ce are ca obiect închiriere spaţiu comercial nr. 1, în suprafaţă totală de 30.81 mp (15,21 mp spaţiu de vânzare şi 15.60 mp spaţiu de depozitare), ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu nr. 20A.

Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2019 referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.

Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2019 referitor la prelungirea contractelor de concesiune ce au ca obiect spaţii în care funcţionează cabinetele medicale ale unor medici de familie, situate în imobilul din str. Intrarea Muzeului, nr. 19A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2019 referitor la aprobarea listei definitive a solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a imobilelor teren si cladiri cu destinatia de locuinte care aparțin fondului locativ al municipiului Caracal, situate în Caracal, Calea Bucuresti, nr 10, jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Tremurici Ion.

Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2019 referitor la alegerea Viceprimarului municipiului Caracal. 

Convocator nr. 39442/09.08.2019

Proiect de hotărâre nr. 146/08.08.2019 referitor la aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiului Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuințelor în anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 145/08.08.2019 referitor la vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri nr. 9 și Str. Parângului nr. 16, către titularii contractelor de închiriere

Proiect de hotărâre nr. 144/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Conea Cristian Enache, membru PSD

Proiect de hotărâre nr. 143/08.08.2019 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Prună Toma, membru PSD

 

 

 

 

 

 

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National