Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2019

Convocator nr.47207 din 25.09.2019

Proiect de hotărâre nr. 205/26.09.2019 referitor la aprobarea încheierii contractelor de cofinanțare cu S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 204/25.09.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 2050 mp. 

Proiect de hotărâre nr. 203/25.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Realizarea unui sistem de supraveghere video în municipiul Caracal”. 

Proiect de hotărâre nr. 202/25.09.2019 referitor la aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 201/24.09.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 200/24.09.2019 referitor la aprobarea delegării serviciului public de iluminat al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 199/24.09.2019 referitor la amplasarea operei de artă, donată de domnul Doldurea Ion, realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu pe strada Iancu Jianu (vis-à-vis de Casa Memorială “Iancu Jianu”) din Municipiul Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 198/24.09.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 120/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 197/24.09.2019 referitor la transformarea unor posturi și modificarea corespunzătoare a Anexei la HCL nr. 131/2018 – Stat de funcții al Centrului Municipal Creșe Caracal și Anexei nr. 2 la HCL nr. 21/2012 – Stat de funcții al Centrului de zi Cristina Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 196/24.09.2019 referitor la prelungirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare.

Proiect de hotărâre nr. 195/24.09.2019 referitor la îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 131/17.09.2019 privind aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 194/24.09.2019 referitor la numirea reprezentanţilor U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.

Proiect de hotărâre nr. 193/24.09.2019 referitor la desemnarea membrului supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.

Proiect de hotărâre nr. 192/24.09.2019  referitor la înlocuirea reprezentantului U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei GAL INIMA ROMANATIULUI.  

Convocator nr.44951 din 13.09.2019

Proiect de hotărâre nr. 188/12.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019. 

Proiect de hotărâre nr. 185/11.09.2019 referitor la vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 9 și str. Parângului nr. 16, către  titularii contractelor de închiriere. 

Proiect de hotărâre nr. 184/11.09.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Amenajare spațiu oficiere căsătorii». 

Proiect de hotărâre nr. 183/11.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția B-dul Nicolae Titulescu cu str. Bicaz ”. 

Proiect de hotărâre nr. 182/11.09.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția Calea București cu strada Dragoș Vodă ”.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National