Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2019

Convocator nr. 58909/22.11.2019

Proiect de hotărâre nr. 256/22.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 58529/20.11.2019 formulată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. împotriva art. 3 din H.C.L. Caracal br. 152/31.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 255/22.11.2019 referitor la aprobarea completării și modificării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt. 

Proiect de hotărâre nr. 254/22.11.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 253/21.11.2019 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal către doamna Nicolae Ana. 

Proiect de hotărâre nr. 252/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 251/21.11.2019 referitor la aprobarea completării obiectului de activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. precum și desființarea sediului secundar din Caracal, str. Înfrățirii, nr. 1, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 250/21.11.2019 referitor la revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila din municipiul Caracal, pentru anul școlar 2019 – 2020 și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 249/21.11.2019 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 229/06.11.2019 formulată de domnul Gâlea Ionuț Cristian împotriva H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019.

Proiect de hotărâre nr. 248/21.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 65/31.05.2019 referitoare la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 247/21.11.2019 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 246/21.11.2019 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 213/22.10.2019 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2020.  

Convocator nr. 55880/07.11.2018

Proiect de hotărâre nr. 237/06.10.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal și modificarea listei de investiții pe anul 2019. 

Proiect de hotărâre nr. 235/06.11.2019 referitor la completarea prevederilor H.C.L. nr. 154/31.10.2019 privind închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă. 

Proiect de hotărâre nr. 234/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare strada Viilor”. 

Proiect de hotărâre nr. 233/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Torentului». 

Proiect de hotărâre nr. 232/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare strada Măceșului». 

Proiect de hotărâre nr. 231/06.11.2019 referitor la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare strada Țepeș Vodă». 

Proiect de hotărâre nr. 230/06.11.2019 referitor la aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Adăpost câini comunitari în municipiul Caracal».

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National