Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2020

Proiect de hotărâre nr. 54/31.03.2020 referitor la aplicarea Programului de asistenţă socială “Hrană pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite” pe perioada instituirii stării de urgenţă

Convocator nr. 17662/26.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 53/25.03.2020 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2020 referitor la aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2020 referitor la instituirea unui sens unic de mers pe Calea București din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2020 referitor la modificarea parțială a anexelor la H.C.L. Caracal nr. 143/2017.

Proiect de hotărâre nr. 24/03.02.2020 referitor la aprobarea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 06/22.01.2020 referitor la desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal” . 

Convocator nr. 15298/11.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 47/11.03.2020 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pentru anul 2020.