Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2020 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2020

Convocator nr. 20847/24.04.2019

Proiect de hotărâre nr. 68/29.04.2020 referitor la aprobarea aportului Municipiului Caracal la majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă Olt S.A.

Proiect de hotărâre nr. 67/28.04.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Popescu Luminiţa, membru P.N.L.

Proiect de hotărâre nr. 65/23.04.2020 referitor la aprobarea cumpărării imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1056 mp situat în municipiul Caracal, str. Carpaţi nr. 114, judeţul Olt, imobil aflat în proprietatea domnului Dioşteanu Dan.

Proiect de hotărâre nr. 64/23.04.2020 referitor la aprobarea Planului Local de acţiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2020 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2015-2020 precum şi înfiinţarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 63/23.04.2020 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 62/23.04.2020 referitor la aprobarea inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2019, precum şi casarea sau valorificarea acestora, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 61/23.04.2020 referitor la aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.857 lei, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 60/23.04.2020 referitor la aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.578,78 lei, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 59/23.04.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal, pe anul 2020.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National