Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2020

Convocator nr. 38222/27.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 173/27.08.2020 referitor la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru desfăşurarea activităţilor specifice de punere la adăpost temporar, a animalelor care circulă liber și neînsoțite pe raza Municipiului Caracal, județul Olt, între Consiliul Local al Municipiului Caracal, prin U.A.T. Municipiul Caracal și  Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS – ASPA IVETS.

Proiect de hotărâre nr. 170/26.08.2020 referitor la revocarea domnului Alexe Costică din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acestuia cu un alt reprezentant al Consiliului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 169/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 168/26.08.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 167/26.08.2020 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al Municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 166/26.08.2020 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 165/26.08.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 164/26.08.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 83/31.10.2012 privind concesionarea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri în suprafață totală de 3,75 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare și prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, pe o perioadă de 10 ani.

Proiect de hotărâre nr. 163/26.08.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Asociaţia Clubul Parașutiștilor 80 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 162/26.08.2020 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil ce aparține fondului locativ al Municipiului Caracal, compus din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situat în Caracal, Str. Carpați nr. 73, bl. A, sc. C, et. 1, ap. 16, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 161/26.08.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 160/26.08.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Caracal pentru strada Lăcrămioarei.

Proiect de hotărâre nr. 159/26.08.2020 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 158/26.08.2020 referitor la aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Caracal și Inspectoratul de Poliție al Județului Olt - Poliția Municipiului Caracal, privind folosința în comun a sistemului de supraveghere video. 

Convocator nr. 36087/12.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 140/12.08.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Convocator nr. 35518/07.08.2020

Proiect de hotărâre nr. 137/07.08.2020 referitor la revocarea domnului Borcan Costică din funcția de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L. și a domnului Mihai Ilie din funcția de administrator în societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 136/07.08.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..