Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2020

Convocator nr. 41592/17.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 189/21.09.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție vacantă și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 142/30.09.2019 - Stat de funcții al Primariei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 188/17.09.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 187/17.09.2020 referitor la desfășurarea comerțului cu produse și servicii de piață, în spațiul special amenajat, situat în Caracal, str. Mieilor nr. 10 și pe str. Mieilor, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 186/17.09.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2020.

Proiect de hotărâre nr. 185/17.09.2020 referitor la însușirea raporturilor de evaluare având ca obiect bunurile de tip rețele termice și instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 184/17.09.2020 referitor la transformarea unui post prevăzut cu funcție contractuală de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 104/28.09.2017 – Stat de funcții al Bibliotecii „Virgil Carianopol” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 183/17.09.2020 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. nr. 188/23.12.2019 privind aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.  

Convocator nr. 39226/02.09.2020

Proiect de hotărâre nr. 178/02.09.2020 referitor la aprobarea elaborării documentațiilor și a surselor de finanțare pentru obiectivul „Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local”.