Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2020 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2020

Convocator nr.52170/20.11.2020

Proiect de hotărâre nr. 74/19.11.2020 referitor la acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri.

Proiect de hotărâre nr. 73/19.11.2020 referitor la însușirea rapoartelor de evaluare având ca obiect imobile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 72/19.11.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 71/19.11.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2020.

Proiect de hotărâre nr. 70/19.11.2020 referitor la completarea prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 39/30.04.2020 privind aprobarea inventarierii mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2019, precum și casarea sau valorificarea acestora, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 69/19.11.2020 referitor la completarea prevederilor Anexei nr. 3 la H.C.L. Caracal nr. 158/31.10.2019 privind aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 68/19.11.2020 referitor la aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 67/19.11.2020 referitor la aprobarea amplasării unui avion MIG 21 dezafectat, în sensul giratoriu ce va fi realizat la intersecția străzii Dragoș Vodă cu Calea București.

Proiect de hotărâre nr. 66/19.11.2020 referitor la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-municipiul Caracal, județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 65/19.11.2020 referitor la prelungirea perioadei de funcționare a teraselor sezoniere de pe raza Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 64/19.11.2020 referitor la aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia aprobate prin H.C.L. al muncipiului Caracal nr. 03/2014.

Proiect de hotărâre nr. 63/19.11.2020 referitor la aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului, a contractului de prestări servicii încheiat  între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și modificarea poziției nr. 20 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 62/19.11.2020 referitor la prelungirea pe o perioadă de 1(un) an a duratei contractului de închiriere nr. 129/01.12.2011, ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1A.

Proiect de hotărâre nr. 61/19.11.2020 referitor la transformarea unui post de medic specialist din structura Serviciului Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară în post de medic primar.

Proiect de hotărâre nr. 60/19.11.2020 referitor la transformarea unor posturi din Anexa nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 59/19.11.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 7 din H.C.L. nr. 20/28.02.2020, privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în Piața Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla, nr. 22, ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, a spațiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A și a spațiilor comerciale situate în Calea București, nr. 45A, ce aparțin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 58/19.11.2020 referitor la desemnarea reprezentanților Municipiului Caracal prin Consiliului local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.

Proiect de hotărâre nr. 57/19.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Municipiului Caracal prin Consiliul local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.

Proiect de hotărâre nr. 56/19.11.2020 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 55/19.11.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Conea Cristian Enache, membru P.N.L..  

Proiect de hotărâre nr. 36/26.10.2020 referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2021.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National