Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2020

Convocator nr.57780/23.12.2020

Proiect de hotărâre nr. 97/28.12.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 96/23.12.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 95/23.12.2020 referitor la aprobarea unui schimb de locuinţe A.N.L., având ca beneficiar pe domnul Popescu Dan Teodor.

Proiect de hotărâre nr. 94/23.12.2020 referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. ELLA DAN S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 13,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Antonius Caracalla, nr. 35A, pentru realizarea unei extinderi şi amenajarea spațiului comercial.

Proiect de hotărâre nr. 93/23.12.2020 referitor la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 92/23.12.2020 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Chesnoiu Adrian-Ionuț, membru P.S.D..

Proiect de hotărâre nr. 91/23.12.2020 referitor la aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către Societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 90/23.12.2020 referitor la aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 89/23.12.2020 referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 88/23.12.2020 referitor la repartizarea a două locuințe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, solicitanților din lista de prioritate în soluționarea cererilor, pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 87/23.12.2020 referitor la contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Proiect de hotărâre nr. 51/12.11.2020 referitor la aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2021.

Convocator nr. 56839/17.12.2020

Proiect de hotărâre nr. 79/17.12.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.