Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2021

Convocator nr. 4683/25.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 16/26.01.2021 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a terenului situat în strada Carpați nr. 73C, în suprafață de 5593,96 mp.

Proiect de hotărâre nr. 15/22.01.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2021 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 17,70 mp situat în incinta imobilului din Caracal, str. Cuza Vodă, nr. 8 către Poliția Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2021 referitor la aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a valorii contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2021 referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2021 - 2022.

Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 04/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 10/22.01.2021 referitor la modificarea și completarea punctului nr. 8 din Anexa la H.C.L. nr. 03/03.11.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 09/22.01.2021 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2021.

Proiect de hotărâre nr. 08/22.01.2021 referitor la utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 07/22.01.2021 referitor la repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii anteriori, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal.  

Convocator nr. 2389/13.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 03/13.01.2021 referitor la schimbarea temporară a destinației imobilului construcție, proprietate privată a U.A.T. Municipiul Caracal, situat în Caracal, Aleea Bibian nr. 1, jud. Olt în spații medicale - centre de vaccinare împotriva COVID 19, pe perioada derulării campaniilor de vaccinare.

Proiect de hotărâre nr. 02/13.01.2021 referitor la alegerea Viceprimarului Municipiului Caracal.