Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2021

Convocator nr. 11369/22.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 38/25.02.2021 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare - cadru dintre U.A.T Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.

Proiect de hotărâre nr. 37/23.02.2021 referitor la revocarea administratorului societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. și desemnarea domnului Mitran Marian, în funcția de administrator al acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 34/18.02.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2020.

Proiect de hotărâre nr. 33/18.02.2021 referitor la modificarea și completarea prevederilor Anexei la H.C.L. nr. 31/28.12.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării proiectelor de interes local aflate în implementare sau care urmează a fi implementate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.

Proiect de hotărâre nr. 32/18.02.2021 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului VICENȚIU D. RĂDULESCU.

Proiect de hotărâre nr. 31/18.02.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 30/18.02.2021 referitor la completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al Municipiului Caracal, cu instalațiile tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 29/18.02.2021 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al acestuia a construcțiilor situate în incinta Târgului de Săptămână, din str. Târgul Nou nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 28/18.02.2021 referitor la modificarea prevederilor Capitolului I, lit. C pct. C4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 86/28.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 27/18.02.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 4 (patru) ani a duratei contractului de închiriere nr. 5/28.01.2017, încheiat cu S.C. EL GABRIEL & ARIANNA S.R.L.-D.

Proiect de hotărâre nr. 26/18.02.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 4 ani a duratei contractului de închiriere nr. 9/05.02.2014, încheiat cu S.C. SANTHEO S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 25/18.02.2021 referitor la desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în vederea constituirii comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Caracal.  

Convocator nr.9423/12.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 22/12.02.2021 referitor la aprobarea Documentației tehnice de avizarea lucrărilor și a Studiului de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 - Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.

Proiect de hotărâre nr. 21/12.02.2021 referitor la aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului ”Parteneriat activ în combaterea exluziunii şi sărăciei in comunitatea marginalizata  din Municipiul Caracal”, in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - Cod SMIS: 149193.