Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2021 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2021

Convocator nr. 18822/26.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 52/25.03.2021 referitor la mandatarea Asociației ”ROMANAȚI SERV” – asociație de dezvoltare intercomunitară, să modifice unele prevederi din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 5/29.07.2014, Contractul de închiriere nr. 8/29.07.2014 și din Contractul de închiriere nr. 20/09.03.2018.

Proiect de hotărâre nr. 51/25.03.2021 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 42/09.03.2021 formulată de Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului cu sediul în Tulcea, str. Aleea Merisor, bl. A3, sc. B, ap. 4, jud. Tulcea, împotriva H.C.L. Caracal nr. 27/26.02.2021.

Proiect de hotărâre nr. 50/25.03.2021 referitor la prelungirea pe o perioadă de 3 (trei) ani a duratei contractului de comodat nr. 11/07.02.2018, încheiat cu Asociația de Părinți G.P.P. Nr. 3, cu sediul în Caracal, str. Aleea Creșei, nr.1, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 49/25.03.2021 referitor la atestarea persoanelor fizice care dețin certificate de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Proiect de hotărâre nr. 48/25.03.2021 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 47/25.03.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 76, cu suprafața de 1153 mp, identificat prin număr cadastral 57808.  

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National