Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2021 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2021

Convocator nr. 24293/23.04.2021

Proiect de hotărâre nr. 83/28.04.2021 referitor la majorarea capitalului social al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 82/22.04.2021 referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 81/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.652 lei pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 80/22.04.2021 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 43.240,96 lei pentru anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 79/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce aparține domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Municipiul Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, jud. Olt, identificat cu Cartea funciară nr. 58008 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 78/22.04.2021 referitor la aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.

Proiect de hotărâre nr. 77/22.04.2021 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proiect de hotărâre nr. 76/22.04.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobilizări corporale mobile - instalații tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.

Proiect de hotărâre nr. 75/22.04.2021 referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a Centralei Termice de Zonă în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau valorificării, după caz.

Proiect de hotărâre nr. 74/22.04.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 37575 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr. 2, identificat prin număr cadastral 57772.

Proiect de hotărâre nr. 73/22.04.2021 referitor la aprobarea listei de repartizare a două (2) locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 72/22.04.2021 referitor la încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 115/31.05.2017  privind renunțarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, modificată prin H.C.L. Caracal nr. 6/31.01.2019 și continuarea exercitării dreptului de administrare asupra acestor bunuri.

Proiect de hotărâre nr. 71/22.04.2021 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Vulpeni, Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Cezieni și Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Grădinari, jud. Olt ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 70/22.04.2021 referitor la acceptarea unui bun mobil cu titlu de sponsorizare din partea S.C. CERES COM S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 69/22.04.2021 referitor la completarea prevederilor art. 7 punctul 7.2. din Protocolul de colaborare nr. 1/05.03.2021 încheiat între U.A.T. Municipiul Caracal și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân Slatina.

Proiect de hotărâre nr. 44/22.03.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.  

Convocator nr. 22157/12.04.2021

Proiect de hotărâre nr. 59/12.04.2021 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al U.A.T. municipiul Caracal și aprobarea de investiții pe anul 2021 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National