Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2021

Convocator nr.29572 din 26.05.2021

Proiect de hotărâre nr. 108/25.05.2021 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a clădirilor și terenurilor aferente centralelor termice.

Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2021 referitor la concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. NIRAMEXIM S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani a unei suprafeţe de teren de 112,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. General Magheru, nr. 1C, pentru extinderea construcției.

Proiect de hotărâre nr. 106/25.05.2021 referitor la aprobarea modificării anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 149/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 105/25.05.2021 referitor la modificarea prevederilor anexei nr. 2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 104/25.05.2021 referitor la aprobarea solicitării adresată Ministerului Culturii, privind trecerea din domeniul privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. “România Film“ în domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal a Cinematografului “Central” (teren și construcție), situat în municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 8, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 103/25.05.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2021. 

Convocator nr.27227 din 12.05.2021

Proiect de hotarare nr. 95/13.05.2021 referitor  aprobarea  initierii  elaborarii  documentatiei de  urbanism  Plan  Urbanistic Zonal si Regulament  Local de Urbanism  aferent acestuia pentru "Regenerare urbana a imobilului-teren din Caracal,  str. Targul Nou nr. 2 prin parcelare si reglementare zone pentru locuinte colective, servicii si comert, complexe si baze sportive"

Proiect de hotărâre nr. 93/12.05.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 59/31.05.2017, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR.2C».