Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2021

Convocator nr.34614 din 25.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 139/28.06.2021 referitor la aprobarea rectificarii Bugetului general de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 138/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2017 – Ștat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 137/25.06.2021 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2019 – Ștat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 136/24.06.2021 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 45/29.04.2021, privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul școlar 2020-2021.

Proiect de hotărâre nr. 135/24.06.2021 referitor la aprobarea transformării unei locuințe aparținând fondului locativ al Municipiului Caracal în locuință de necesitate.

Proiect de hotărâre nr. 134/24.06.2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 30, județul Olt, monument istoric, cod OT-II-m-B-08751.

Proiect de hotărâre nr. 133/24.06.2021 referitor la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judetul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 132/24.06.2021 referitor la aprobarea dezmembrării și schimbării destinației imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou, nr. 2, cu suprafața de 48945 mp, identificat prin număr cadastral 57814.

Proiect de hotărâre nr. 131/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr.1135/2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 40.00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 110A.

Proiect de hotărâre nr. 130/23.06.2021 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7.00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17.

Proiect de hotărâre nr. 129/23.06.2021 referitor la îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. Caracal nr.55/31.05.2021, privind modificarea prevederilor anexei nr.2, și înlocuirea anexelor nr. 7.1 și 7.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.12.2020, privind aprobarea modalității de gestiune precum si delegarea unor activități aferente Serviciului public de salubrizare a municipiului Caracal către societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..  

Convocator nr.33033 din 15.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 123/15.06.2021 referitor la aprobarea organizării și desfășurării manifestării ”Serbare câmpenească de Rusalii”, în perioada 19.06.2021-21.06.2021.

Convocator nr.30874 din 02.06.2021

Proiect de hotărâre nr. 113/02.06.2021 referitor la aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum și a contractului de prestări servicii, între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2021, Ediția a XI-a.