Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2021 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2021

Convocator nr. 44334/27.08.2021

Proiect de hotărâre nr. 198/26.08.2021 referitor la închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale situate în Piaţa Agroalimentară (corpurile A, B, C, D), str. Antonius Caracalla nr. 22, ce aparţin domeniului public al Municipiului Caracal, a spaţiilor comerciale situate în str. Mihai Eminescu, nr. 20A şi a spaţiilor comerciale situate în Calea Bucureşti nr. 45A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 197/25.08.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2021, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 196/25.08.2021 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2021.

Proiect de hotărâre nr. 195/25.08.2021 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.

Proiect de hotărâre nr. 194/25.08.2021 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2021 - 2022.

Proiect de hotărâre nr. 193/25.08.2021 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 192/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri mobile, constând în țevi preizolate, rezultate din procesul de modernizare și reabilitare a sistemului de termoficare din perioada 2006-2008, ce au rămas neutilizate, proprietate a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 191/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, proprietate privată a Municipiului Caracal, în suprafață de 830 mp, situat în Municipiul Caracal, Bld. Antonius Caracalla, nr. 28A, județul Olt, înscris în Cartea funciară nr. 58271 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 190/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a clădirilor și terenurilor aferente Centralelor termice (puncte termice).

Proiect de hotărâre nr. 189/25.08.2021 referitor la aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului - teren și construcții, situat în Municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 2, județul Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, înscris în Cartea funciară nr. 50369.

Proiect de hotărâre nr. 188/25.08.2021 referitor la aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru implementarea unor „Investiții de interes public pe amplasamentul din strada Mihai Viteazul nr. 73A”.

Proiect de hotărâre nr. 187/25.08.2021 referitor la aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 4532 mp, aflat în domeniul public al județului și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal și în administrarea Consiliului Local Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 186/25.08.2021 referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.  

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National