Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2021 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2021

Convocator nr.48214/17.09.2021

Proiect de hotărâre nr. 227/16.09.2021 referitor la completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 53/29.11.2016 privind organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal precum și înlocuirea anexei parte integrantă din aceasta.

Proiect de hotărâre nr. 226/16.09.2021 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 225/16.09.2021 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 224/16.09.2021 referitor la modificarea poziției nr. 977 din Anexa la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 223/16.09.2021 referitor la aprobarea dezmembrării imobilului teren, ce aparține domeniului public al Municipiului Caracal situat în Caracal, str. Tîrgul Nou nr. 2.

Proiect de hotărâre nr. 222/16.09.2021 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 199/30.08.2021 formulată de COMPREDICA S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 79/30.07.2021.

Proiect de hotărâre nr. 221/16.09.2021 referitor la Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 220/16.09.2021 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 219/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Muzeului, nr. 6, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57562 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 218/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Libertății, nr. 3A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57543 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 217/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57564 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 216/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Virgil Carianopol, nr. 8, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57548 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 215/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Olteniei, nr. 1A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57549 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 214/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 4H, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57551 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 213/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Toma Rușcă, nr. 4A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 53823 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 212/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Dragoș Vodă, nr. 7, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57547 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 211/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 12A, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57545 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 210/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Aleea Stejarilor, nr. 2T, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57544 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 209/16.09.2021 referitor la însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentaţiei de atribuire privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-clădire și teren aferente Centralei termice (punct termic), situat în Municipiul Caracal, Intrarea Buzești, nr. 4, jud. Olt, înscris în Cartea funciară nr. 57563 Caracal.  

Convocator nr. 45668/02.09.2021

Proiect de hotărâre nr. 205/02.09.2021 referitor la stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 204/02.09.2021 referitor la aprobarea documentației de alipire a imobilului, înscris în Cartea Funciară numărul 58235, cu imobilul înscris în Cartea Funciară numărul 58237, aparținând domeniului public al Municipiului Caracal.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National