Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2012 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2012

Convocator şedinţă ordinară 31.10.2012.

Proiect Nr. 113/18.10.2012 Referitor la: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30 septembrie 2012.

Anexă la proiectul nr.113.

Proiect Nr.114/22.10.2012 Referitor la: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect Nr.115/23.10.2012 Referitor la: Aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.

Anexă la proiectul nr.115.

 

Proiect Nr. 117/24.10.2012 Referitor la: prelungirea unor contracte de concesiune ce au ca obiect concesionare teren domeniu public.

Anexă la proiectul nr.117.

 

Proiect Nr.118/24.10.2012 Referitor la: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinţe proprietate personală.

Anexă la proiectul nr.118.

 

Proiect Nr.119/24.10.2012 REFERITOR LA : Includerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasată în extravilan şi 0,0500 ha amplasată în intravilanul municipiului Caracal.

Anexa 1 la proiectul nr.119.

Anexa 2 la proiectul nr.119.

 

Proiect Nr.120/25.10.2012 Referitor la: Acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3245 lei d-lui Petre Marcel, str.V. Alecsandri, nr.61, sc.1, et.1, ap.8 din bugetul local al municipiului Caracal.

Anexă la proiectul nr.120.

 

Proiect Nr.121/25.10.2012 Referitor la:modificarea anexei la HCL nr.48/14.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Caracal în comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal.

 

Proiect Nr.122/25.10.2012 Referitor la: închirierea directă a terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amenajării de alei, trepte şi rampe de acces la spaţii comerciale, precum şi prelungirea contractelor de închiriere existente.

 

Proiect Nr.123/25.10.2012 Referitor la: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,TERASĂ PARTER CAFE-BAR"pentru imobilul (teren şi construcţii) situat pe str.Gen. Magheru în faţa bl.A2a.

 

Proiect Nr.124/25.10.2012 Referitor la: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,AMENAJARE ACCES EXTERIOR SALON ÎNFRUMUSEŢARE ŞI REAMENAJARE EXTERIOARĂ" pentru imobilul (teren şi construcţii) situat pe str.Piaţa Victoriei, bl.1, sc.1, ap.1.

 

Proiect Nr.125/25.10.2012 Referitor la: Numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Caracal în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială, Caracal.

 

Proiect Nr.126/25.10.2012 Referitor la: Concesionare, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri în suprafaţă totală de 3,75mp., aparţinând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea unor panouri publicitare.

 

Proiect Nr.127/25.10.2012 Referitor la: prelungirea duratei contractului de închiriere nr.59/15.08.2009 având ca obiect un teren în suprafaţă de 10 mp, ocupat de o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial situat în Municipiul Caracal, intersecţia străzilor Iancu Jianu cu Intrarea Muzeului (str. Intr. Muzeului nr. 1A).

Anexă la proiectul nr.127

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National