Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2012

Convocator şedinţă ordinară 31.10.2012.

Proiect Nr. 113/18.10.2012 Referitor la: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30 septembrie 2012.

Anexă la proiectul nr.113.

Proiect Nr.114/22.10.2012 Referitor la: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect Nr.115/23.10.2012 Referitor la: Aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.

Anexă la proiectul nr.115.

 

Proiect Nr. 117/24.10.2012 Referitor la: prelungirea unor contracte de concesiune ce au ca obiect concesionare teren domeniu public.

Anexă la proiectul nr.117.

 

Proiect Nr.118/24.10.2012 Referitor la: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinţe proprietate personală.

Anexă la proiectul nr.118.

 

Proiect Nr.119/24.10.2012 REFERITOR LA : Includerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 21,3352 ha din care 21,2852 ha amplasată în extravilan şi 0,0500 ha amplasată în intravilanul municipiului Caracal.

Anexa 1 la proiectul nr.119.

Anexa 2 la proiectul nr.119.

 

Proiect Nr.120/25.10.2012 Referitor la: Acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3245 lei d-lui Petre Marcel, str.V. Alecsandri, nr.61, sc.1, et.1, ap.8 din bugetul local al municipiului Caracal.

Anexă la proiectul nr.120.

 

Proiect Nr.121/25.10.2012 Referitor la:modificarea anexei la HCL nr.48/14.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Caracal în comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal.

 

Proiect Nr.122/25.10.2012 Referitor la: închirierea directă a terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amenajării de alei, trepte şi rampe de acces la spaţii comerciale, precum şi prelungirea contractelor de închiriere existente.

 

Proiect Nr.123/25.10.2012 Referitor la: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,TERASĂ PARTER CAFE-BAR"pentru imobilul (teren şi construcţii) situat pe str.Gen. Magheru în faţa bl.A2a.

 

Proiect Nr.124/25.10.2012 Referitor la: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,AMENAJARE ACCES EXTERIOR SALON ÎNFRUMUSEŢARE ŞI REAMENAJARE EXTERIOARĂ" pentru imobilul (teren şi construcţii) situat pe str.Piaţa Victoriei, bl.1, sc.1, ap.1.

 

Proiect Nr.125/25.10.2012 Referitor la: Numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Caracal în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială, Caracal.

 

Proiect Nr.126/25.10.2012 Referitor la: Concesionare, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unor terenuri în suprafaţă totală de 3,75mp., aparţinând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea unor panouri publicitare.

 

Proiect Nr.127/25.10.2012 Referitor la: prelungirea duratei contractului de închiriere nr.59/15.08.2009 având ca obiect un teren în suprafaţă de 10 mp, ocupat de o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial situat în Municipiul Caracal, intersecţia străzilor Iancu Jianu cu Intrarea Muzeului (str. Intr. Muzeului nr. 1A).

Anexă la proiectul nr.127