Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2012 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2012

Convocator şedinţă

Proiect nr.142/16.11.2012 Referitor la: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013

Anexa la proiectul nr.142

Proiect Nr.143/16.11.2012 Referitor la: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2013.

Proiect Nr.144/16.11.2012 Referitor la: Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2013 unor persoane fizice defavorizate.

 

Proiect nr.150/22.11.2012 Referitor la: prelungirea unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal pe care sunt amplasate 3 panouri publicitare.

 

Proiect nr.153/22.11.2012 Referitor la: Darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în str. Plevnei, nr.36.

 

Proiect nr.154/22.11.2012 Referitor la: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural municipal Caracal.

 

Proiect nr.155/22.11.2012 Referitor la: Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal

Anexa la proiect nr.155.

 

Proiect nr.156/22.11.2012 Referitor la: Modificarea anexei nr.1 la HCL nr.68/15.10.2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru ocuparea postului de administrator public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, precum şi a contractului de management.

 

Proiect nr.157/22.11.2012 Referitor la: Modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 67/15.10.2012 privind aprobarea criteriilor de participare şi a procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Serviciului Public Administrarea Pieţelor, Caracal din subordinea Consiliului Local al municipiului Caracal.Proiect nr.158/22.11.2012 Referitor la: Aprobarea Rectificarii Bugetului de VENITURI si CHELTUIELI la 30/11/2012.

 

Proiect nr.159/23.11.2012 Referitor la: Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management al Centrului Cultural municipal Caracal.

Anexa la proiect nr 159.

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National