Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2012

Convocator şedinţă

Proiect nr.142/16.11.2012 Referitor la: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013

Anexa la proiectul nr.142

Proiect Nr.143/16.11.2012 Referitor la: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2013.

Proiect Nr.144/16.11.2012 Referitor la: Acordarea de facilitati fiscale pe anul 2013 unor persoane fizice defavorizate.

 

Proiect nr.150/22.11.2012 Referitor la: prelungirea unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal pe care sunt amplasate 3 panouri publicitare.

 

Proiect nr.153/22.11.2012 Referitor la: Darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în str. Plevnei, nr.36.

 

Proiect nr.154/22.11.2012 Referitor la: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural municipal Caracal.

 

Proiect nr.155/22.11.2012 Referitor la: Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal

Anexa la proiect nr.155.

 

Proiect nr.156/22.11.2012 Referitor la: Modificarea anexei nr.1 la HCL nr.68/15.10.2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru ocuparea postului de administrator public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, precum şi a contractului de management.

 

Proiect nr.157/22.11.2012 Referitor la: Modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 67/15.10.2012 privind aprobarea criteriilor de participare şi a procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Serviciului Public Administrarea Pieţelor, Caracal din subordinea Consiliului Local al municipiului Caracal.Proiect nr.158/22.11.2012 Referitor la: Aprobarea Rectificarii Bugetului de VENITURI si CHELTUIELI la 30/11/2012.

 

Proiect nr.159/23.11.2012 Referitor la: Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management al Centrului Cultural municipal Caracal.

Anexa la proiect nr 159.