Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2014

Convocator 25.04.2014

Proiect nr. 109/24.04.2014 REFERITOR LA:  Stabilirea cotei părţi din chiria ce va fi încasată de către  titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri.

Proiect nr.108/24.04.2014 REFERITOR LA:  Aprobarea derogării de la condiţiile de construire, stabilite prin R.L.U.  aferent P.U.G. al municipiului Caracal, respectiv: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT pentru suprafaţa de teren de 14.000,00 mp. din municipiul Caracal str. Dragoş  Vodă nr. 2D în vederea  edificării unui  hypermarket cu suprafaţă construită de aprox. 2.000,00 mp.

Proiect nr. 106/22.04.2014 REFERITOR LA:  Înfiinţarea societății PARC INDUSTRIAL CARACAL S.R.L. având ca asociați Municipiul Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal şi societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

Proiect nr. 105/22.04.2014 REFERITOR LA:  Aprobarea asocierii societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L. cu Municipiul Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în vederea aprobării înfiinţării societății PARC INDUSTRIAL CARACAL S.R.L.

Proiect nr. 104/22.04.2014 REFERITOR LA:  Vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 6 mp situată în str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr.2, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către SC Columbia Spătaru SRL  prin  administrator Duică Cristina cu domiciliul în Caracal, str. Mărului nr. 9, bl. H, sc. 1, ap. 7, jud. Olt.

Proiect nr. 103/22.04.2014 REFERITOR LA:  Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.

Proiect nr. 102/22.04.2014 REFERITOR LA:  Darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 21,60 mp situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26 către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt.

Proiect nr. 101/22.04.2014 REFERITOR LA:  Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna martie 2014.

Proiect nr. 100/22.04.2014 REFERITOR LA:  Aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Caracal pentru anul 2014.