Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2014 - Primaria Caracal

Acorduri de funcționare

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2014

Convocator 26.06.2014.

Proiect nr.176/26.06.2014 REFERITOR LA: Numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

Proiect nr. 174/26.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.

Proiect nr. 173/25.06.2014  REFERITOR LA: Aprobarea inventarului domeniului  privat al  municipiului Caracal.

Proiect nr.172/24.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea procedurii privind acordarea de scutiri/ reduceri de majorări   de întârziere şi penalităţi aferente obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2013,   constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii şi alte venituri  datorate bugetului local de către persoanele juridice, personele  fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderile individuale şi asociaţiile familiale de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Caracal. 

Proiect nr. 171/24.06.2014 REFERITOR LA: Asocierea Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal cu Comuna Deveselu prin Consiliul Local al Comunei Deveselu şi cu Comuna Redea prin Consiliul Local al Comunei Redea în vederea acceptării acestora în calitate de membrii asociaţi la  “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.” , precum şi aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi de interes local.    

Proiect nr. 170/24.06.2014  REFERITOR LA: Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ROMANAŢI SERV”  prin asocierea municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal  cu comuna Deveselu prin Consiliul Local al comunei Deveselu şi comuna Redea   prin Consiliul Local al comunei Redea.

Proiect nr.169/24.06.2014 REFERITOR LA: Prelungirea  contractului de concesiune nr.38/14.05.2014, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 65 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Calea Bucureşti, bl E16, pe care este construit un spaţiu comercial.

Proiect nr. 168/24.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna mai 2014.

Convocator 16.06.2014Proiect nr. 164/16.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2014

Convocator 05.06.2014

Proiect nr. 157/05.06.2014  REFERITOR LA: Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială  Caracal.

Proiect nr. 156/05.06.2014  REFERITOR LA: Revocarea  prevederilor HCL nr. 89/29.05.2014 privind delegarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Caracal catre  societatea A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4,  avand ca unic actionar Municipiul Caracal, precum şi prevederilor HCL nr. 90/29.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal către A.D.P.P. Caracal SRL,  cu sediul în Caracal, Aleea Bibian nr. 4.

Proiect nr. 155/05.06.2014 REFERITOR LA: Aprobarea unor  tarife pentru activităţile  serviciilor publice de salubrizare şi administrare a domeniului public şi privat în municipiul Caracal, prestate de către societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L

Proiect nr. 154/05.06.2014  REFERITOR LA: Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  societăţii A.D.P.P. CARACAL SRL. 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National