Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2015

Convocator nr. 194/25.09.2015

Proiect nr. 192/24.09.2015 referitor la transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea Consiliul local al comunei Deveselu pentru o perioadă de 20 de ani.

Proiect nr. 191/24.09.2015 referitor la aprobarea aderării Municipiului Caracal la ASOCIAŢIA GAL INIMA ROMANAŢIULUI.

Proiect nr. 190/24.09.2015 referitor la concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului – construcţie parter (fost punct termic) şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 55,16 mp aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, situate în Caracal, Aleea Stejarilor F.N în vederea amenajării unui spaţiu de depozitare.

Proiect nr. 189/23.09.2015 referitor la desemnarea administratorului special la SC IGO SA Caracal, societate în faliment, prin lichidator PHOENIX SPRL Slatina, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr. 188/23.09.2015 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

Proiect  nr.  187/23.09.2015 referitor la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Florea Octavian, membru P.S.D.

Convocator nr. 177/10.09.2015

Proiect nr.176/10.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015, respectiv completarea listei  de investiții pe anul 2015 la nivel de UAT.

Proiect nr.172/08.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanţare de către Primăria municipiului Caracal a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)

Proiect nr.171/08.09.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMUL DE ÎNŞTIINŢARE - ALARMARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARACAL”, parte integrantă a proiectului „PREVENIREA RISCULUI DE DEZASTRE NATURALE ÎN ZONA REGIUNII TRANSFRONTALIERE MONTANA – CARACAL”, („PREVENTING THE RISK OF NATURAL DISASTER IN THE CROSSBORDER REGION OF MONTANA – CARACAL”)
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Studiu de fezabilitate