Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2015

Convocator nr. 219/26.10.2015

Proiect nr.216/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de execuţie bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015.   

Proiect nr.215/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.214/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea fondurilor necesare decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar de stat de pe raza  Municipiului Caracal, care vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV al anului bugetar 2015.

Proiect nr.213/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2015.

Proiect nr.212/23.10.2015 REFERITOR LA: Îndreptarea unei erori materiale din preambulul H.C.L. nr. 86/30.09.2015.

Proiect nr.211/23.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului situat în Caracal, str. Gheorghe Doja nr. 62, judeţul Olt.

Proiect nr.203/12.10.2015 REFERITOR LA: Aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2016.

Proiect nr.204/12.10.2015 REFERITOR LA: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2016 .