Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2015 - Primaria Caracal

Acorduri de funcționare

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2015

Convocator nr. 225/18.12.2015

Proiect nr.253/17.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea  anularii  cotei de 73,3% din majorarile de întârziere  la plata impozitelor si taxelor locale, precum si Procedura de acordare a anularii cotei de 73,3% din majorarile de întârziere la plata impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice/juridice.  

Proiect nr.252/15.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015.

Proiect nr.251/14.12.2015 REFERITOR LA: Prelungirea folosintei gratuite de catre Casa Judeteana de Pensii Olt - Serviciul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, pe o perioada de 3 ani a unor spatii în suprafata totala de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, jud. Olt.

Proiect nr.250/14.12.2015 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte.

Proiect nr.245/09.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind  venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect nr.244/09.12.2015 REFERITOR LA: Acceptarea Unitatii Administrativ Teritoriala - comuna Crîmpoia jud. Olt ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare Olt.

Proiect nr.243/09.12.2015 REFERITOR LA: Constituirea Comisiei de analiză şi verificare a activităţii Serviciului Public de interes local ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TARGULUI SAPTAMANAL CARACAL.

Proiect nr.242/09.12.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal si   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor  al  municipiului Caracal.

Proiect nr.241/09.12.2015 REFERITOR LA: Acordul de principiu privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu str. Aviatorilor din administrarea Consiliului local al municipiului Caracal în administrarea Consiliul local al comunei Deveselu.

Proiect nr.239/04.12.2015 REFERITOR LA: Numirea în functie publica de conducere sef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal. 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National