Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2015 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2015

Convocator nr. 128 din 26.06.2015

Proiect nr.127/25.06.2015 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L. 

Proiect nr.125/25.06.2015 REFERITOR LA: aplicarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 39/26.05.1999 referitoare la stabilirea cantităţii de gunoi care se produce de către gospodariile individuale, ridicate de către R.A.G.C.L. şi prevederile HCL Caracal nr. 46/31.03.2008 referitoare la stabilirea cantităţii de deşeuri municipale ce vor fi precolectate, colectate şi transportate de către SC IGO SA Caracal de la persoane fizice care locuiesc în imobile tip condominiu. 

Proiect nr.124/25.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna MAI 2015.

Proiect nr.123/25.06.2015 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în domeniul public al Judeţului Olt şi administrarea Consiliului Judeţean Olt, a imobilului - teren în suprafaţă de 1275 mp situat în Caracal, str. Plevnei nr. 36 B, jud. Olt.

Convocator nr. 118 din 18.06.2015

Proiect nr.117/15.06.2015 REFERITOR LA: aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii la finanțe de către Primăria municipiului Caracal a proiectului ,,SCHIMBURI DE TRADIȚII ȘI PATRIMONIU CULTURAL COMUN PE MALURILE DUNĂRII" (,,THE COMMON HERITAGE AND TRADITION EXCHANGE ON THE COASTS OF DANUBE RIVER")

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National