Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2013

Convocator

Proiect nr.102/29.04.2013 Referitor la: revocarea d-lui Veselin Stelian din calitatea de administrator special la SC IGO SA Caracal, în insolventa în conditiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Proiect nr.101/29.04.2013 Referitor la: aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Nicolae Grigorescu, Caracal, Olt".

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2013

Convocator sedinta 13.03.2013

Proiect nr.75/26.03.2013 referitor la aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013 (partea I)     (partea II)        (partea III).

Proiect nr.69/20.03.2013 referitor la aprobarea documentatiilor de urbanism PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,Scoaterea terenului din circuitul agricol si introducerea acestuia în intravilan în vederea realizarii investitiei-PARC INDUSTRIAL FOTOVOLTAIC DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE-"situat în municipiul Caracal, tarlaua 122, parcelele 12 si 13.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2013

Convocator sedinta 22.02.2013

Proiect nr.41/25.02.2013 Referitor la: aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta.

 

Proiect nr.38/21.02.2013 Referitor la: numirea reprezentantilor Consiliului Local în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionarii, prin licitatie publica deschisa, a bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2013

Convocator sedinta 25.01.2013

Proiect nr.22/28.01.2013 Referitor la: prelungirea unui contract de închiriere ce are ca obiect închirierea imobilului situat în str.Carpati nr.2, în suprafata de 147,72 mp ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, de catre SC G.D.F.SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A.

Proiect nr.20/25.01.2013 Referitor la: modificarea si completarea unor prevederi din HCL nr. 97 din 29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013, precum si abrogarea HCL nr.1 din 12.01.2013

Anexa la proiectul nr.20.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2012

Proiect nr.166/13.12.2012 Referitor la: Incetarea dreptului de administrare al SC I.G.O.SA Caracal asupra imobilelor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal, foste puncte termice, situate in Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A şi Aleea Dragoş Voda nr. 7.

 

Proiect nr.167/13.12.2012 Referitor la: Darea in administrare unitatii de invătămant "Colegiul Tehnic ,,Matei Basarab " a bunului imobil din Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 9A, ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, cu destinatia Centrală Termică.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2012

Convocator şedinţă

Proiect nr.142/16.11.2012 Referitor la: Stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013

Anexa la proiectul nr.142

Proiect Nr.143/16.11.2012 Referitor la: Instituirea unor tarife pentru prestari servicii catre persoanele fizice si persoanele juridice precum si aprobarea nivelurilor unor taxe locale pentru anul 2013.

Citește mai departe...

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National