Proiect buget initial 2019 - Primaria Caracal


Proiect buget initial 2019

În temeiul art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul municipiului Caracal aduce la cunoştinţa cetăţenilor urbei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019, în scopul informării populaţiei, dar şi al formulării de propuneri privind structura acestuia.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2019 poate fi consultat pe site-ul instituției www.primariacaracal.ro. 

Raport de specialitate

Buget initial 2019 - sectiunea generala

Buget initial 2019 - sectiunea dezvoltare

Buget initial 2019 - sectiunea functionare

Buget initial 2019 - sursa E

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National