Proiect de hotarare nr. 36/26.10.2020 privind impozitele si taxele locale - Primaria Caracal


Proiect de hotarare nr. 36/26.10.2020 privind impozitele si taxele locale

ANUNŢ
 
         În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi  taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Caracal în anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National