Proiect de hotarare nr. 51/12.11.2020 privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii - Primaria Caracal


Proiect de hotarare nr. 51/12.11.2020 privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii

ANUNȚ
          În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
         Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National