Proiect de hotarare nr.44 din 22.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Caracal

ANUNȚ
          În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect de  hotarare pentru  aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor  masuri  pentru  gospodarirea  municipiului Caracal,  precum  si  stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
Descarca anunt
Proiect de hotarare nr.44/22.03.2021