Proiect de hotarare nr.43 din 15.03.2021 privind procedura de acordare a înlesnirilor sub forma esalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani pentru persoanele fizice și juridice pentru impozitele, taxele si a altor obligații - Primaria Caracal


Proiect de hotarare nr.43 din 15.03.2021 privind procedura de acordare a înlesnirilor sub forma esalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani pentru persoanele fizice și juridice pentru impozitele, taxele si a altor obligații

ANUNȚ
          In  conformitate cu prevederile  art.  7 din Legea  nr.  52/2003, privind  transparenta decizionala  in administratia  publica, republicata, cu modificarile  si completarile  ulterioare,  se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect   de  hotarare  privind procedura  de  acordare   a înlesnirilor   sub  forma esalonării la plată pe  o perioadă de cel mult 5 ani pentru persoanele fizice și juridice pentru impozitele,  taxele  si  a  altor  obligații la  bugetul local  al Municipiului  Caracal precum  și esalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare,  care urmează  a fi supus analizei și aprobării  Consiliului local al Municipiului Caracal.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National