Proiect de hotărâre nr.128/23.06.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal - Primaria Caracal


Proiect de hotărâre nr.128/23.06.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal

Anunț
          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunoștință publică urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal, care urmeaza a fi supus analizei si aprobarii Consiliului local al Municipiului Caracal.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National