Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al "Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal"

A N U N Ț

          În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:

          Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021 pentru aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare al "Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal"

Descarca anunt
Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021