Transparență Decizională - Primaria Caracal


Proiect de hotarare nr.44 din 22.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Caracal

ANUNȚ
          În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect de  hotarare pentru  aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor  masuri  pentru  gospodarirea  municipiului Caracal,  precum  si  stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
 

Proiect de hotarare nr. 51/12.11.2020 privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii

ANUNȚ
          În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
         Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.


Proiect de hotarare nr. 36/26.10.2020 privind impozitele si taxele locale

ANUNŢ
 
         În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi  taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Caracal în anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.


HCLnr.72 din 29.07.2020

HCLnr.72/29.07.2020 REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National