Transparență Decizională - Primaria Caracal


Proiect de hotarare nr.43 din 15.03.2021 privind procedura de acordare a înlesnirilor sub forma esalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani pentru persoanele fizice și juridice pentru impozitele, taxele si a altor obligații

ANUNȚ
          In  conformitate cu prevederile  art.  7 din Legea  nr.  52/2003, privind  transparenta decizionala  in administratia  publica, republicata, cu modificarile  si completarile  ulterioare,  se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect   de  hotarare  privind procedura  de  acordare   a înlesnirilor   sub  forma esalonării la plată pe  o perioadă de cel mult 5 ani pentru persoanele fizice și juridice pentru impozitele,  taxele  si  a  altor  obligații la  bugetul local  al Municipiului  Caracal precum  și esalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare,  care urmează  a fi supus analizei și aprobării  Consiliului local al Municipiului Caracal.


Proiect de hotarare nr.44 din 22.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Caracal

ANUNȚ
          În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect de  hotarare pentru  aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor  masuri  pentru  gospodarirea  municipiului Caracal,  precum  si  stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
 

Proiect de hotarare nr. 51/12.11.2020 privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii

ANUNȚ
          În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
         Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.


Proiect de hotarare nr. 36/26.10.2020 privind impozitele si taxele locale

ANUNŢ
 
         În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi  taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Caracal în anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National